VỊ TRÍ: NHÂN VIÊN PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG


I. MÔ TẢ VỊ TRÍ


 • Chức danh : NHÂN VIÊN PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
 • Phòng ban : Quản Lý Chất Lượng
 • Báo cáo cho : Trưởng Bộ phận/ Trưởng Phòng/ Ban Giám đốc


II. NHIỆM VỤ CÔNG VIỆC:


 • 1. Công việc Trong Ca:
  • Làm việc theo sự chỉ đạo của trưởng bộ phận, trưởng phòng, và BGĐ
  • Tuân thủ các quy trình làm việc và nội quy, quy định của Công ty
  • Thực hiện việc kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh máy móc thiết bị QC tại nhà máy theo các quy trình và hướng dẫn đã ban hành
  • Thực hiện các công đoạn kiểm tra giám sát các quy trình sản xuất, chế biến đảm bảo đúng yêu cầu về chất lượng và các tiêu chuẩn mà Công ty đã quy định dưới sự phân công của trưởng bộ phận
  • Thực hiện giám sát chất lượng quả tươi, thóc, hàng hóa xuất, nhập, tồn kho
  • Theo dõi bể ủ, trống sấy,
  • Tích cực tham gia cải tiến
  • Trong quá trình làm việc nếu phát hiện lỗi phát sinh phải báo ngay cho trưởng Bộ phận, Trưởng phòng và BGĐ có hướng giải quyết


 • 2.Công việc khác:
  • Làm thí nghiệm chất lượng cà thóc, cà tươi
  • Giám sát cảnh quan môi trường.
  • Tham gia đào tạo KCS
  • Tham gia các phong trào thể thao, thể dục và các các phong trào thi đua khen thưởng do Công ty tổ chức
  • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận, Trưởng phòng và BGĐ giao phó

III. YÊU CẦU NĂNG LỰC


1

Trình độ văn hóa

12/12

2

Bằng cấp / kiến thức chuyên môn

Tốt nghiệp công nghệ thực phẩm

3

Yêu cầu năng lực

Có khả năng giao tiếp tốt

Có kỹ năng làm việc đội, nhóm

4

Kinh nghiệm làm việc

Tối thiểu 1 năm trở lên

5

Kinh nghiệm chuyên môn

Chế biến công nghệ thực phẩm

6

Tính cách

Trung thực, nhanh nhẹn, gọn gàng.

7

Trình độ ngoại ngữ

Trình độ C trở lên

8

Trình độ vi tính

Tin học văn phòng

9

Độ tuổi

25 - 40

10

Ngoại hình

Ưa nhìn


IV. QUAN HỆ TRONG CÔNG VIỆC

• Với cấp trên:

- Trưởng Phòng và Ban Giám Đốc

• Bên trong công ty:

- Các phòng ban công ty

• Bên ngoài công ty:

- Các cơ quan chính quyền

- Các công ty cung cấp dịch vụ

- Các khách hàng đối tác