VỊ TRÍ: NHÂN VIÊN CƠ ĐIỆN


I. MÔ TẢ VỊ TRÍ


  • • Chức danh: NHÂN VIÊN CƠ ĐIỆN
  • • Bộ phận: Cơ Điện
  • • Báo cáo cho: Ban Giám đốc/ Quản đốc


II. NHIỆM VỤ CÔNG VIỆC:


Tổ Cơ điện có trách nhiệm kiểm tra hệ thống điện, hệ thông nước cấp và máy móc thiết bị vào đầu giờ làm việc mỗi ngày, đảm bảo an toàn cho công tác sản xuất. Quản lý vận hành hệ thống lưới điện, các thiết bị sử dụng điện năng phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt và bảo vệ trong toàn Công ty, cụ thể:

1. Tiếp nhận, quản lý và chịu trách nhiệm về hệ thống điện, hệ thống nước cấp, máy móc thiết bị của sản xuất, bảo vệ và sinh hoạt.

2. Tiếp nhận, quản lý và câp nhật hồ sơ điện, hệ thống nước cấp, hồ sơ máy móc thiết bị,.

3. Lập và thường xuyên cập nhật hồ sơ, sổ theo dõi đối với hệ thống điện

4. Xây dựng các quy trình thực hiện kiểm tra, sửa chữa, hướng dẫn và sử dụng đối với hệ thống điện, hệ thống nước cấp và máy móc thiết bị.

5. Lập kế hoạch chủ động quản lý, kiểm tra, vận hành, sửa chữa, hướng dẫn an toàn đối với hệ thông điện, hệ thống nước cấp và máy móc thiết bị.

6. Thực hiện công việc kiểm tra, vận hành, sửa chữa hàng ngày theo kế hoạch mục 4. Đảm bảo hệ thống điện, hệ thống nước cấp và máy móc thiết bị vận hành liên tục, an toàn, sửa chữa khắc phục kịp thời.

7. Thực hiện các công việc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện, hệ thống nước cấp và máy móc thiết bị.

8. Chủ đông phán ánh các lỗi, sự cố đến hệ thống điện, máy móc thiết bị

9. Quản lý kho phụ tùng, công cụ dụng cụ, vật tư để thực hiện công việc

10. Cải tiến, cải tạo hệ thống điện, hệ thống nước cấp và máy móc thiết bị

11. Tuân thủ và hướng dẫn các bộ phận khác các công việc an toàn điện, an toàn lao động.

12. Các công việc khác do Ban giám đốc/ Quản đốc giao


III. QUYỀN HẠN


1. Từ chối yêu cầu thực hiện công việc khi chưa có sự đồng ý của Ban Giám đốc/ Quản đốc

2. Từ chối yêu cầu thực hiện công việc khi không đảm bảo an toàn lao động.


IV. YÊU CẦU NĂNG LỰC

1

Trình độ văn hóa

12/12

2

Bằng cấp / kiến thức chuyên môn

Tốt nghiệp Trung cấp hoặc Trung cấp nghề trở lên liên quan đến Điện, Cơ khí, Máy móc thiết bị,..

3

Yêu cầu năng lực

Có kỹ năng giao tiếp

Có khả năng làm việc nhóm

Hiểu biết về hệ thống điện, trang thiết bị cơ khí

4

Kinh nghiệm làm việc

Tối thiểu 3 năm trở lên

5

Tính cách

Trung thực, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc

6

Trình độ ngoại ngữ

Trình độ B trở lên

7

Trình độ vi tính

Tin học văn phòng cơ bản

8

Trình độ vi tính

Tin học văn phòng

9

Độ tuổi

25 - 40

10

Ngoại hình

Ưa nhìn

IV. QUAN HỆ TRONG CÔNG VIỆC

• Với cấp trên:

- Trưởng Bộ phận và Ban Giám Đốc

• Bên trong công ty:

- Các phòng ban công ty

• Bên ngoài công ty:

- Các cơ quan chính quyền

- Các công ty cung cấp dịch vụ