Phúc Sinh Sơn La phát động chương trình Hành Động Nhỏ - Ý Nghĩa Lớn, vệ sinh tại Bản Củ - xã Chiềng Ban - huyện Mai Sơn - tỉnh Sơn La